Η Δωρεά Ωαρίων Είναι Ένα Δώρο Ζωής

Οι δωρητές ωαρίων είναι αξιοσημείωτες γυναίκες που μπορούν να βοηθήσουν τα άτεκνα ζευγάρια ή τις ανύπαντρες γυναίκες να δημιουργήσουν μια οικογένεια αφού δεν είναι σε θέση να το κάνουν με τα ωάρια τους.

Υψηλή ποιότητα

Υψηλά ποσοστά επιτυχίας

Ανώτερες εγγυήσεις

Ανταγωνιστικές τιμές

Egg Bank Cyprus

Αφροδίτη Τράπεζα Ωαρίων

Η Τράπεζα Ωαρίων Αφροδίτη ιδρύθηκε λόγω της ταχείας ανάπτυξης του προγράμματος δωρεάς ωαρίων και λειτουργεί στο Κέντρο Pedieos IVF. Αυτήν τη στιγμή συνεργαζόμαστε με πολλές κλινικές στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και τη Μέση Ανατολή μαζί με μεμονωμένους ασθενείς άμεσα. Τα πακέτα εγγύησης και οι τιμές μας δεν ταιριάζουν με κανένα.

0 %

Κλινικό ποσοστό εγκυμοσύνης κατά την πρώτη μεταφορά εμβρύου που επιτεύχθηκε με υαλοποιημένα αυγά από την Τράπεζα Ωαρίων μας

Αφροδίτη Τράπεζα Ωαρίων

Η Τράπεζα Ωαρίων Αφροδίτη ιδρύθηκε λόγω της ταχείας ανάπτυξης του προγράμματος δωρεάς ωαρίων και λειτουργεί στο Κέντρο Pedieos IVF. Αυτήν τη στιγμή συνεργαζόμαστε με πολλές κλινικές στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και τη Μέση Ανατολή μαζί με μεμονωμένους ασθενείς άμεσα. Τα πακέτα εγγύησης και οι τιμές μας δεν ταιριάζουν με κανένα.

0 %

Κλινικό ποσοστό εγκυμοσύνης κατά την πρώτη μεταφορά εμβρύου που επιτεύχθηκε με υαλοποιημένα αυγά από την Τράπεζα Ωαρίων μας

Egg Bank Cyprus
Egg Donor Aphrodite Egg Bank Cyprus

Οι δωρητές μας

  • Αυτή τη στιγμή, η τράπεζα ωαρίων μας αποτελείται από δότριες ποικίλων εθνικοτήτων, χάρη στο μεγάλο αριθμό φοιτητών που φοιτούν στα διεθνή πανεπιστήμια της περιοχής μας.
  • Οι εθνικές δωρητές είναι Καυκάσιοι, Ασιατικοί και Αφρικανικοί.
  • Οι δότριες είναι μεταξύ 18-33 χρονών βάση νόμου.
  • Όλες οι δότριες μας προσφέρονται οικειοθελώς για τη διαδικασία και η επιλογή, εξέταση και αποζημίωση τους γίνονται με βάση τους κανονισμούς του HFEA (Ην. Βασίλειο), FDA (ΗΠΑ) και Canada Health.
  • Μέσω της τράπεζας ωαρίων μας προσφέρουμε Φρέσκα και Παγωμένα ωάρια.
Become an egg donor in Cyprus

Γίνε Δότρια Ωαρίων

Όταν μια δότρια επιλεγεί από ένα ζευγάρι δεκτών, ακολουθεί ένα συναρπαστικό ταξίδι βοηθώντας τους να πραγματοποιήσουν το όνειρο τους, να γίνουν γονείς.

Egg Donation - Find an egg donor

Βρείτε δότρια ωαρίων

Τα υαλοποιημένα (κατεψυγμένα) ωάρια της Τράπεζας Ωαρίων Αφροδίτη δείχνουν πολύ υψηλή απόδοση με κλινικό ποσοστό εγκυμοσύνης 78% κατά την πρώτη μεταφορά εμβρύου.

Εγκρίσεις και διαπιστεύσεις

Ακολουθούμε τις οδηγίες και τους κανονισμούς για να ανταποκριθούμε στα διεθνή πρότυπα.

Άδεια από το EU Tissue and Cells Directive
FDA Licensed (USA)
Συμμόρφωση στους κανονισμούς του Καναδά
Συμμόρφωση στους κανονισμούς του HFEA (Ην. Βασίλειο)
Συμμόρφωση στους κανονισμούς της Ιρλανδίας

Τελευταία νέα