Βρείτε Δότρια Ωαρίων

Ξεκινήστε εδώ

Αυστηρή διαδικασία διαλογής η οποία πληροί τα κριτήρια της ΕΕ, του HFEA (Ηνωμένο Βασίλειο), του FDA (Αμερική) και του Καναδά

Κλινικό ποσοστό εγκυμοσύνης 78% κατά την πρώτη μεταφορά εμβρύου

Εξέταση για άνω των 302 γενετικών ασθενειών (υπολειπόμενα γονίδια)

Ποσοστά επιτυχίας

Τα κατεψυγμένα ωάρια της Τράπεζας Ωαρίων Αφροδίτη δείχνουν πολύ υψηλή απόδοση με κλινικό ποσοστό εγκυμοσύνης 78% κατά την πρώτη μεταφορά εμβρύου. Αυτό το εξαιρετικά ικανοποιητικό ποσοστό επιτυχίας βγήκε όταν χρησημοποιήθηκε υψηλής ποιότητας σπέρμα από τράπεζα σπέρματος.

Όταν χρησιμοποιήθηκε το σπέρμα του συζύγου, το ποσοστό εγκυμοσύνης ήταν 60%.

Το γράφημα δείχνει:

 1. Τα κατεψυγμένα ωάρια από την Τράπεζα Ωαρίων Αφροδίτη αποδίδουν πολύ καλά εάν το σπέρμα είναι υψηλής ποιότητας και η διαδικασία γίνεται σωστά
 2. Η ποιότητα του σπέρματος επηρεάζει το ποσοστό επιτυχίας

Ωάρια Δότριας + Σπέρμα Δότη

78%

Ωάρια Δότριας + Σπέρμα Συζύγου

60%
Egg Donor Screening Process

Διαδικασία Διαλογής

Όλες οι δότριες μας περνούν από μια πολύ αυστηρή διαδικασία διαλογής η οποία πληροί τα κριτήρια της ΕΕ, HFEA (Ηνωμένο Βασίλειο), FDA (Αμερικής) και του Καναδά. Αρχικά, γίνεται μια λεπτομερής συνέντευξη και εξέταση από τις συντονίστριες και το γιατρό μας που συμπεριλαμβάνουν:

 • Οικογενειακό ιατρικό ιστορικό για προηγούμενες 2-3 γενιές
 • Προσωπικό ιατρικό ιστορικό
 • Κατανάλωση αλκοόλ, χρήση παράνομων ουσιών και κάπνισμα
 • Μόρφωση, εργασιακή πείρα και ενδιαφέροντα/ασχολίες
 • Εκτενής ιατρική και γυναικολογική εξέταση
 • Αιματολογικές εξετάσεις ρουτίνας: Ομάδα αίματος, ΑΜΗ, Θαλασσαιμία, Δρεπανοκυτταρική Αναιμία, Ηπατίτιδα Β, Ηπατίτιδα Γ, HIV, Σύφιλη, Χλαμύδια (PCR), Γονόρροια (PCR) και Κυτταρομεγαλοϊό (CMV) Καρυότυπος, και HTLV 1 + 2.
Egg donors Genetic Testing

Γενετικός Έλεγχος

Όλα τα ωάρια από δότριες που βρίσκονται υπό κατάψυξη στην Τράπεζα Ωαρίων Αφροδίτη έχουν εξεταστεί για άνω των 302 γενετικών ασθενειών (υπολειπόμενα γονίδια), προσφέροντας έτσι έναν από τους πιο εκτενείς ελέγχους γονότυπου που προσφερει οποιαδήποτε τράπεζα ωαρίων στον κόσμο.

Κάτι που πιστεύουμε ότι είναι ιδανικό στην τράπεζα μας, είναι ότι φυλάσσουμε δείγμα DNA επ ‘αόριστον της κάθε δότριας στο Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, δίνοντας μας την ευκαιρία να τρέξουμε επιπρόσθετες εξετάσεις στο μέλλον.

Γενετικός Έλεγχος

Όλα τα ωάρια από δότριες που βρίσκονται υπό κατάψυξη στην Τράπεζα Ωαρίων Αφροδίτη έχουν εξεταστεί για άνω των 302 γενετικών ασθενειών (υπολειπόμενα γονίδια), προσφέροντας έτσι έναν από τους πιο εκτενείς ελέγχους γονότυπου που προσφερει οποιαδήποτε τράπεζα ωαρίων στον κόσμο.

Κάτι που πιστεύουμε ότι είναι ιδανικό στην τράπεζα μας, είναι ότι φυλάσσουμε δείγμα DNA επ ‘αόριστον της κάθε δότριας στο Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, δίνοντας μας την ευκαιρία να τρέξουμε επιπρόσθετες εξετάσεις στο μέλλον.

Egg donors Genetic Testing
Find an egg donor

Ανταγωνιστικές Τιμές

Πιστεύουμε ότι η θεραπεία με Δωρεά Ωαρίων οφείλει να είναι προσιτή σε οποιοδήποτε τη χρειαστεί, έτσι εμείς δημιουργήσαμε πολύ ανταγωνιστικες τιμες χωρίς να διακινδυνεύουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας.

Ανωνυμία

Κάθε χώρα έχει τη δική της πολιτική όσον αφορά την ανωνυμία των δοτριών.

 

Σε χώρες που ακολουθούν την πολιτική της ανωνυμίας, το παιδί και οι γονείς δεν έχουν καμία απολύτως πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία του δότη. Εάν η διαδικασία είναι μη-ανώνυμη, το παιδί (αλλά όχι οι γονείς) μπορεί να έχει πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία του δότη σε μια συγκεκριμένη ηλικία (14, 16 ή 18 χρονών).

 

Τράπεζες σπέρματος και ωαρίων σε όλο τον κόσμο είναι αναγκασμένες να ακολουθούν τους κανονισμούς και την πολιτική κάθε χώρας όταν αποστέλλουν γαμέτες που θα χρησιμοποιηθούν για δημιουργία εμβρύων και εμβρυομεταφορά. Το Κέντρο Εξωσωματικής Πεδιαίος ακολουθεί την ίδια πολιτική με ασθενείς από το εξωτερικό.

Διεθνείς Διαπιστεύσεις

Ακολουθούμε τις οδηγίες και κανονισμούς προς συμμόρφωση των διεθνή προτύπων.

 

 • Άδεια λειτουργίας από το συμβούλιο της ΕΕ (EU Tissues and Cells Directive)
 • Άδεια λειτουργίας από το FDA (Αμερική)
 • Άδεια λειτουργίας από το HFEA (Ην. Βασίλειο)
 • Άδεια λειτουργίας του Καναδά
 • Άδεια λειτουργίας από την Ιρλανδία

Πακέτα Ωαρίων

Αγοράστε ανα ωάριο
1-16
Ωάρια
Guarantee: Depends on number of eggs selected
Genetic Testing: Depends on donor selected
Routine Blood Tests
Mini
3-4
Ωάρια
Guarantee: 1 (Day 3) Embryo
Genetic Testing: Depends on donor selected
Routine Blood Tests
Βασικό
6
Ωάρια
Guarantee: 1 Blastocyst
Genetic Testing: 302 Recessive Genes
Routine Blood Tests
Premium
8
Ωάρια
Guarantee: 2 Blastocysts
Genetic Testing: 302 Recessive Genes
Routine Blood Tests

Προσφέρουμε τις πιό πάνω εγγυήσεις στην γονιμοποίηση των ωαρίων που χρησιμοποιουνται, υπο τον ορο ότι το σπέρμα είναι φυσιολογικό, σύμφωνα με τις παραμετρους του Παγκοσμιου Οργανισμου Υγείας (WHO).

 • Αν εφαρμοστούν λιγότερα από έμβρυα από ότι καλύπτει η εγγύηση, για παράδειγμα 1 βλαστοκύστη αντι 2, τότε η ασθενής έχει δύο επιλογές: Είτε πέρνει μονο το ένα ωάριο για πιο χαμηλή τιμή, είτε συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε ωάρια μέχρι να εφαρμοστεί δεύτερη βλαστοκύστη.
 • Εάν δεν εφαρμοστούν καθόλου βλαστοκύστες, τότε η ασθενής δεν έχει καμία χρηματική υποχρέωση προς την κλινική Πεδιαίος.
 • Πακέτα για 3 ή 4 βλαστοκύστες είναι επίσης διαθέσιμα.

Αυτές είναι δότριες οι οποίες έχουν χαμηλό αριθμό ωαρίων που παραμένει στην τράπεζα μας λόγο μεγάλης ζήτησης. Οι περισσότερες έχουν και αποδεδειγμένη εγκυμοσύνη.

Επιλογή Κατάλληλης Δότριας

Phenotype Matching

Φαινότυπος

Το πρώτο βήμα αποτελεί τη συμπλήρωση της Φόρμας 2 πιο κάτω, βάζοντας με λεπτομέρεια τα χαρακτηριστικά σας όπως και τα επιθυμητά χαρακτηριστικά της δότριας. Αυτές οι πληροφορίες, σε συνδυασμό με μερικές φωτογραφίες από εσάς, θα χρησιμοποιηθούν για αντιστοίχιση του φαινότυπου σας.

Μια από τις συντονίστριες μας θα σας αποστείλει τις καλύτερες επιλογές όσον αφορά το Προφίλ Δοτριών για να τις μελετήσετε. Εάν δεν είστε εντελώς ικανοποιημένοι με τις επιλογές που θα σας αποσταλούν, η υπεύθυνη συντονίστρια θα σας στείλει επιπλέον επιλογές μέχρι να καταλήξετε στην τελική επιλογή δότριας.

Λήψη φόρμας 2
Genotype Matching

Γονότυπος

Η δότρια εξετάζεται για 302 γενετικές ασθένειες. Ο παροχέας σπέρματος (σύζυγος η δότης) μπορεί επίσης να εξεταστεί στα ίδια νοσήματα προς αποφυγή ανάπτυξης εμβρύων με οποιαδήποτε από τις 302 γενετικές ασθένειες που περιλαμβάνει η εξέταση. Αυτός είναι, σήμερα, ο καλύτερος δυνατος έλεγχος όσον αφορά γενετικά νοσήματα σε περιπτώσεις δωρεάς ωαρίων.

Αναζητήστε τη βάση δεδομένων μας για δότριες ωαρίων

Ξεκινήστε εδώ